Environmentálna politika

 

Moderný spôsob života nám poskytuje mnoho výhod a pohodlia, ale na druhej strane mince vidno, že nekompromisne ničíme svoje životné prostredie. Tento spôsob života je v mnohých prípadoch plytvajúci. Možno sa nedokážeme vyhnúť ničenia životného prostredia vo všetkých oblastiach, ale môžeme niečo urobiť v záujme zníženia tvorby odpadov.

Preto sme sa rozhodli, že tam kde je to možné** použijeme recyklované materiálya zároveň vám umožníme objednať vaše vizitky z recyklovaných materiálov. Budeme dbať o to, aby sme v tomto princípe pokačovali aj v budúcnosti, a aby sme vypracovali také metódy, pomocou ktorých môžeme ešte viac chrániť naše prostredie.