Ochrana dát a bezpečnosť

 

Pri plánovaní nášho systému tvorby vizitiek sme kládli mimoriadny dôraz na to, aby boli vaše údaje v bezpečnosti

V prípade, že sa stanete naším klientom do databázy sa dostane vaše užívateľské meno a heslo, ako aj informácie z vizitky uložené v systéme. Tieto údaje archivujeme bezpečne uložené na našich serveroch.Prístup k nim majú majú iba naši lojálni kolegovia, ktorí sú si plne vedomí svojej trestnoprávnej zodpovednosti. Garantujeme, že tieto údaje sa nikdy zo žiadneho dôvodu neposkytnú tretím osobám.

We hate spam! Nikdy neposkytneme vašu e-mailovú adresu a vaše údaje tretej osobe, a nikdy vám nebudeme posiealť spamy.

Čo sa týka objednaných a vytlačených vizitiek, dodržiavame tieto isté bezpečnostné predpisy. Vyhotovené vizitky sú vašim majetkom, tie sa dostanú výlučne do vašich rúk. kolegovia, ktorí sa zúčastňujú výroby si tiež v maximálne miere plnia svoje povinnosti ochrany a bezpečnosti údajov.

Za výrobky môžete zaplatiť aj cezPayPal systém. PayPal je medzinárodne uznávaný, bezpečný platobný systém, vďaka jeho medzinárodnému uznaniu a bezpečnosti sme ho integrovali k aplikácii InternetPrint.eu. Toto všetko pre vás zabezpečí, že údaje z vašej kreditnej karty sú v úplnom bezpečí. S týmito narába výlučne PayPal.)**

Podrobné informácie nájdete tu: